Prezident Kiska vymenoval 30 nových profesorov

Na slovenských vysokých školách pribudne 30 nových profesorov. Menovacie dekréty im  v Prezidentskom paláci odovzdal prezident SR Andrej Kiska. Nových profesorov budú mať napríklad odbory geológia, pediatria, telekomunikácie, chirurgia, mikrobiológia či sociálna práca.

Kvalitné vzdelávanie podľa Kisku formuje aj to, aké hodnoty držia našu spoločnosť pohromade. Aké pravidlá a normy správania považujeme za spravodliví a ako si vynucujeme ich dodržiavanie. A na akých cieľoch sa ako krajina dokážeme dohodnúť. „Vo všetkom tomto vnímam vašu úlohu ako nezastupiteľnú. Aj od vás osobne závisí, čo a ako sa bude na našich vysokých školách vyučovať, aké kvalitné budú vedecké a výskumné výstupy našich univerzít,“ uviedol v príhovore Kiska.

Hlava štátu zároveň požiadala nových profesorov, aby vytvárali tlak na zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy a výskumu.

Aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici tak rozšírila rady profesorov o doc. PaedDr. Danu Hanesovú, PhD.,  odbor pedagogika a doc. RNDr. Vladimíra Janiša, CSc., odbor aplikovaná matematika.

 

Zdroj: http://hnonline.sk/slovensko/962265-prezident-kiska-vymenoval-30-novych-profesorov-pozrite-si-ich-zoznam

http://www.tvnoviny.sk/domace/1870591_prezident-vymenoval-30-novych-vysokoskolskych-profesorov

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková