Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Pred tromi rokmi spojili svoje sily

  Pred tromi rokmi spojili svoje sily. Výsledkom je silné partnerstvo prvého konzorcia vysokých škôl na Slovensku, ktoré sa rozrastá

   

  Konzorcium U10+ začína tretí rok  pôsobenia v prostredí vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Konzorcium U10+ je prvé konzorcium slovenských vysokých škôl a bolo zapísané do registra konzorcií vysokých škôl, ktoré je súčasťou registra vysokých škôl  dňa 22.januára 2021.

  Poslaním konzorcia je efektívna spolupráca členských univerzít v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti, ako aj pri napĺňaní spoločenskej úlohy vysokých škôl.

  Hlavné ciele konzorcia sú zlepšenie národného, medzinárodného a úniového postavenia členských univerzít, zabezpečovanie a zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej činnosti, získavanie a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov, posilnenie vzájomnej synergie kapacít a aktívna spolupráca s ďalšími združeniami univerzít a iných subjektov podporujúcich vzdelávaciu a vedeckú činnosť na Slovensku a v zahraničí.

   

  Zakladajúcimi členmi konzorcia sú:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave,
  • Katolícka univerzita v Ružomberku,
  • Prešovská univerzita v Prešove,
  • Technická univerzita vo Zvolene,
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
  • Trnavská univerzita v Trnave,
  • Univerzita J. Selyeho v Komárne,
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

         Hlavným východiskom pre činnosť konzorcia bolo ukončenie projektu „Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl“. Štúdia bola v zmysle projektu zrealizovaná a je podkladom pre vypracovanie plánu ďalších aktivít konzorcia, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, ako aj pre tvorbu strategických dokumentov konzorcia.

  Uvedené aktivity smerujú k ďalšiemu zefektívňovaniu činností vysokých škôl a vytvárajú platformu pre konkrétne  a špecifické spolupráce zamerané na rozvoj vzdelávania orientovaného na študenta.

  Členovia prezídia konzorcia sa v ostatnom období zaoberali a hľadali spoločné riešenia v aktuálnych témach vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a to najmä v súvislosti s  novelou zákona o vysokých školách, vyhlásením „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“, ktoré bolo adresované vláde SR a upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl, ako aj metodiku na určovanie dotácie verejným vysokým školám a určeniu výšky dotácie.

  Na svojom zasadnutí dňa 26. januára 2023, ktoré sa konalo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, prezídium konzorcia schválilo rozšírenie konzorcia o nového člena – Akadémiu umení v Banskej Bystrici.

  Za prezidenta Konzorcia U10+ bol na ďalšie dvojročné obdobie zvolený  Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. rektor Technickej univerzity vo Zvolene,  za  prvého viceprezidenta doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a za viceprezidentov doc. Ing. Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

   

  V Bratislave, 26. januára 2023

  Pred tromi rokmi spojili svoje sily