Posledné zasadnutie Vedeckej rady UMB v tomto roku

Dňa 10. decembra 2020 sa v Aule Rotunda na Ekonomickej fakulte UMB konalo posledné zasadnutie Vedeckej rady UMB v tomto kalendárnom roku. Na programe bolo schvaľovanie štyroch návrhov na vymenovanie za profesora a schválenie štatútu Rady pre vnútorný systém kvality UMB v Banskej Bystrici.

So svojou prednáškou vystúpili: doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. (Právnická fakulta UMB), doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. (Pedagogická fakulta UMB) a doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. (Filozofická fakulta UMB).

Zasadnutie sa v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR konalo za prísnych hygienických opatrení. Členovia vedeckej rady, ktorí sa nemohli rokovania zúčastniť prezenčne, mali zabezpečený online prístup prostredníctvom aplikácie MS Teams, vrátane možnosti tajného hlasovania.