Podpis kolektívnej zmluvy

Dňa 18. 12. 2019 rektor Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. podpísal Kolektívnu zmluvu na rok 2020. Za Odborový zväz PŠaV pri UMB zmluvu podpísala predsedníčka Rady predsedov ZO OZ Mgr. Zuzana Piliarová.

Kolektívna zmluva upravuje vzťahy zamestnávateľa a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na UMB v Banskej Bystrici.

V našej Kolektívnej zmluve UMB na rok 2020 pribudli opäť benefity pre našich zamestnancov, ktoré boli výsledkom kolektívneho vyjednávania Odborového zväzu so zamestnávateľom.

Veľká vďaka patrí rektorovi univerzity za jeho spoluprácu a ústretovosť pri dosahovaní lepších pracovných podmienok pre zamestnancov.