Podpis Kolektívnej zmluvy na rok 2021

Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. podpísal dňa 17. 12. 2020 Kolektívnu zmluvu na rok 2021. Za Odborový zväz PŠaV pri UMB zmluvu podpísala predsedníčka Rady predsedov ZO OZ Mgr. Zuzana Piliarová.