Dve prvé miesta na medzinárodnej ŠVOUČ v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci organizovala už 11. ročník medzinárodnej súťaže ŠVOUČ pre študentov pedagogických fakúlt z Českej republiky aj zo zahraničia, na ktoré dostala pozvánku aj Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici. Do tejto súťaže PF UMB prihlásila víťazné práce z jednotlivých kategórii, ktoré sa predstavili aj na fakultnom kole ŠVOUČ. V Olomouci súťažili práce z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky, z Katedry psychológie a z Katedry výtvarnej kultúry.

Študentské práce ŠVOUČ získali na medzinárodnej súťaži dve prvé miesta:

1.miesto - Nikola Gumanová (Py-AJ) - Katedra psychológie - víťazka sekcie učiteľských odborov s prácou Výskyt porúch v príjme potravy u žiakov stredných škȏl

1.miesto - Katarína Šabová - Katedra výtvarnej kultúry - víťazka sekcie umelecká činnosť pre oblasť výtvarnej tvorby s názvom Medzi zvukom a obrazom

V súťaži sa prezentovali aj študentky Andrea Pôbišová a Monika Sabová z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky v sekcii učiteľských odborov, zo súťaže si odniesli pochvalu za zaujímavú tému práce.

http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/nova-svoucka-na-pedagogicke-fakulte-vstupuje-do-druheho-desetileti/

 

Dve prvé miesta na medzinárodnej ŠVOUČ v Olomouci