Otvorili sme svoje dvere ONLINE

Tento rok otvorila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici svoje brány pre uchádzačov o štúdium po prvýkrát ONLINE. Študenti stredných škôl a gymnázií mali možnosť počas troch popoludní spoznať všetkých 6 fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Deň otvorených dverí bol rozdelený do šiestich blokov tak, aby si študenti mohli pozrieť a vybrať len tú fakultu, ktorá ich zaujíma. Každá fakulta mala vyčlenený dostatočný priestor, aby im poskytla  čo najviac  informácií o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, aktivitách na  fakulte, o štúdiu v zahraničí či o aktívnom študentskom živote na univerzite a v meste Banská Bystrica. Čas jednotlivých blokov bol v popoludňajších hodinách tak, aby nenarušil prebiehajúcu dištančnú metódu štúdia a umožnil väčšine študentov sledovať živý prenos z univerzity.   

540 minút živého vysielania si pozrelo prostredníctvom sociálnych sietí a univerzitného YouTube kanálu 16 266 divákov. Nakoľko záznam z prenosu je stále dostupný na univerzitnom webe, webových sídlach fakúlt a na sociálnych sieťach, počty videní stále rastú a záujemcovia o štúdium na našej univerzite tak nájdu všetky dôležité informácie aj v momente, keď sa budú definitívne rozhodovať, na akú fakultu a univerzitu podajú prihlášku.  

Počas celého prenosu mali účastníci virtuálneho DOD možnosť klásť zástupcom jednotlivých fakúlt otázky a v závere prenosu na bol priestor na odpovede.  Študenti sa pýtali nielen na samotný proces štúdia, možnosti ubytovania, mobility, ale aj na prax či uplatnenie po ukončení štúdia.  

Fakulty uvítali možnosť prezentácie sa v online priestore a oslovenie potenciálnych uchádzačov o štúdium a vzhľadom na epidemickú situáciu  považujú takéto riešenie za výborný spôsob komunikácie.  

Program virtuálneho Dňa otvorených dverí UMB bol naozaj pestrý a veríme, že sa nám podarilo študentov vtiahnuť aj prostredníctvom pútavých videí z univerzitného, fakultného, katedrového a zo študentského života do diania u nás na Univerzite a  v meste Banská Bystrica.  

Otvorili sme svoje dvere ONLINEOtvorili sme svoje dvere ONLINEOtvorili sme svoje dvere ONLINEOtvorili sme svoje dvere ONLINEOtvorili sme svoje dvere ONLINEOtvorili sme svoje dvere ONLINE