Otvorenie Detskej univerzity UMB

Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartoval dňa 2. júla 2018 dvanásty ročník Detskej univerzity UMB. Na výchovno-vzdelávacom programe sa budú od 2. 7. 2018 do 13. 7. 2018 stretávať žiaci a žiačky základných škôl vo veku od 9 do 14 rokov. Zaujímavé a originálne témy, primerané veku spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Deti sa môžu tešiť na prednášky či podujatia z oblasti rastlinnej a živočíšnej ríše, archeológie a stredoveku, z medzinárodného obchodu, takisto aj na informačno-komunikačné technológie a nezabudlo sa ani na pohybové aktivity, ktoré budú spestrené športovou olympiádou.