Návšteva honorárnej konzulky SR v Kanade

Na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici zavítala dňa 4. 7. 2019 Dr. Eva Hadzima, honorárna konzulka Slovenskej republiky v Calgary, Kanada, ktorú prijal rektor doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. spolu s prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. Keďže pani honorárna konzulka sa venuje aj téme zahraničných Slovákov, na stretnutí ju sprevádzala PhDr. Zuzana Drugová, programová manažérka Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem iného Dr. Hadzima predstavila vedeniu UMB projekt oficiálnych programov vysokých škôl v kanadskej Alberte a slovenských univerzít, ktorý pripravuje v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Kanade, s víziou zapojenia slovenských vysokoškolských inštitúcií. Odznelo tiež niekoľko podnetov na možnú spoluprácu v oblasti pedagogickej činnosti slovenských škôl v Kanade.