Na Katedre histórie našlo domov vedecko-výskumné centrum

Novinkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UMB je Centrum pre štúdium kresťanstva. Ide o osobité záujmové združenie vedecko-výskumných pracovníkov pri Katedre histórie, ktoré vzniklo za účelom napĺňania vedecko-výskumného poslania Univerzity v oblasti výskumu historické vedy a etnológia so zameraním na výskum cirkevných dejín, prezentovania výsledkov výskumu v odborných kruhoch doma i v zahraničí a ich propagácie medzi verejnosťou.

Viac informácií o cieľoch centra sa dočítate tu: http://studia-christiana.net/index.php

 

 

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková