Minister školstva Branislav Gröhling na pôde UMB

Rektor UMB v pondelok na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici privítal delegáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vedenú ministrom Branislavom Gröhlingom. Hlavnou témou rokovania bola budúcnosť a smerovanie vysokého školstva a využitie vhodných nástrojov, medzi ktoré nepochybne patrí zmena financovania vysokých škôl.

Hovorili o aktuálnej problematike spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a jej dopadoch na nastavenie jednotlivých univerzitných procesov, akými je napríklad koordinácia začiatku výučby v akademickom roku 2020/2021 pre všetky VŠ na Slovensku a slávnostné otvorenie akademického roka.

Vzájomná diskusia bola tiež venovaná vývoju počtu zahraničných študentov na univerzite, procesom akreditácie a vnútorného systému kvality, realizovaným investíciám posledných období, investíciám týkajúcim sa ďalšej rekonštrukcie študentských domovov a športovej infraštruktúry. Spoločne tiež hovorili o Letnom európskom olympijskom festivale mládeže EYOF 2022.