Mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

Dňa 13. júla 2018 sa konalo na pôde Trnavskej univerzity v Trnave mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Na zasadnutí boli okrem iného prijaté aj vyjadrenia SRK k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva a k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Fotografia: S. Šišulák, TRUNI