Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Intenzívny kurz pre akademických pracovníkov

  V dňoch 16. – 18. januára 2023 organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici intenzívny kurz „Úvod do umelej inteligencie (AI) a štatistiky s praktickými príkladmi“.

  Účastníkmi kurzu je desať akademických pracovníkov z univerzít z Turecka (2), Slovenska (2), Bulharska (3) a Rumunska (3), ktorí sa na kurze dozvedia, ako by sa algoritmické modely umelej inteligencie mohli aplikovať vo vzdelávaní a výskume. Cieľom tohto kurzu je zlepšiť ich zručnosti v aplikácii AI a ukázať, ako sú tieto algoritmické modely schopné robiť predpovede, odporúčania alebo rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú reálne alebo virtuálne prostredia. Účastníci budú mať možnosť pracovať spoločne na praktických aplikáciách, aby si overili, či by mohli spolupracovať na interdisciplinárnych výskumných projektoch.

  Kurz je organizovaný v rámci projektu Erasmus+ "Uplatňovanie niektorých pokročilých technológií vo výučbe a výskume v súvislosti so skúmaním znečistenia ovzdušia“ (február 2022 – január 2024). Partnerstvo štyroch  prírodovedne zameraných univerzít – Fakulty prírodných vied UMB, Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” a koordinujúcej University of Craiova si vytýčilo za cieľ prispieť k zvýšeniu povedomia svojich študentov a zamestnancov v oblasti ochrany čistoty ovzdušia a vyzbrojiť ich efektívnymi nástrojmi v boji proti klimatickým zmenám.

  Zámerom ich spoločného projektu je rozvíjať kompetencie študentov prírodovedných odborov, ako aj akademických zamestnancov, v používaní pokročilých technológií na spracovanie veľkých dát (Big Data) pomocou metód, ako je umelá inteligencia a strojové učenie.

  Cieľom projektu je tiež umožniť a podporiť výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi partnerskými univerzitami v oblasti inovatívnych metód vyučovania a učenia sa, použiteľných v post-pandemickom čase. Projekt sa venuje aj potrebe akademických pracovníkov aplikovať pokročilé technológie vo vedeckom výskume v rámci multidisciplinárnych výskumných projektov. Dáta z otvorených databáz budú analyzované pomocou umelej inteligencie a získané výsledky výskumu budú prezentované na medzinárodnej konferencii.

  Projekt získal podporu v rámci programu Európskej únie Erasmus+ vo výške 254 056 eur.


  Názov projektu: Uplatňovanie niektorých pokročilých technológií vo výučbe a výskume v súvislosti so skúmaním znečistenia ovzdušia

  Kód projektu:  2021-1-RO01-KA220-HED-000030286

  Akronym projektu: AdvTech_AirPollution

   

   

   

  Intenzívny kurz pre akademických pracovníkovIntenzívny kurz pre akademických pracovníkovIntenzívny kurz pre akademických pracovníkovIntenzívny kurz pre akademických pracovníkovIntenzívny kurz pre akademických pracovníkov

  Autor fotografií: Martin Hruška

  Intenzívny kurz pre akademických pracovníkovIntenzívny kurz pre akademických pracovníkov