Inovačné centrum Innolabb

Innolabb Banská Bystrica je miestom, kde si môžu nielen aktívni študenti otestovať svoje nápady a pomocou najmodernejších technológií vyrobiť prototypy svojich vynálezov, zúčastniť sa workshopov a prepojiť svoje teoretické poznatky s praxou a partnermi v regióne.
 

Dňa 3. 12. 2020 sa v sídle Innolabu v 365.labbe za účasti štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pána PhDr. Vladimíra Ledeckého, vicežupana Ondreja Luntera a za prítomnosti rektora Vladimíra Hiadlovského konalo oficiálne otvorenie. 

Bol vytvorený fyzický priestor, v ktorom je možné používať technické vybavenie (napríklad 3D tlačiareň, mechanické a elektrické náradie, špecializovaný software), testovať svoje nápady, navštevovať workshopy a pracovať na zadaniach pripravených regionálnymi firmami.

 

„Tento projekt je prvým krokom k tomu, aby sme v Banskobystrickom samosprávnom kraji vytvorili miesto, ktoré budeme nazývať inovačná platforma. Je zameraný na to, aby študenti, školy a zamestnávatelia boli v úzkom kontakte, sledovali najnovší vývoj a trendy a neustále sa dokázali zlepšovať. Študenti tu zároveň môžu získať prax a reálne skúsenosti už počas štúdia,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.
 
Viac informácií webe www.innolabb.sk.