IBM udelila Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici grant na vedu a výskum

Spoločnosť IBM sa zapojí ešte intenzívnejšie do vedy a výskumu na slovenských univerzitách. Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pridelila grant vo výške 25 tisíc amerických dolárov. Jeho cieľom je rozvoj výskumu s využitím najmodernejších Watson technológií.


„Spoločnosť IBM sa dlhodobo podieľa na zlepšovaní kvality vysokoškolského štúdia na Slovensku aktívnou participáciou na vzdelávaní, ako aj podporou vo forme rôznych grantov. V rámci našej spolupráce s Univerzitou Mateja Bela sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na rozvoj kognitívnych systémov, ktoré by mohli byť nasadené k kybernetickom priestore pri predpokladanom vzniku občianskych nepokojov, či ako nástroje na predchádzanie teroristickýchh útokov,“ vysvetľuje generálna riaditeľka spoločnosti IBM Česká republika a Slovensko Zuzana Kocmaníková.Cieľom výskumu, ktorý sa bude realizovať na základe grantu spoločnosti IBM, je navrhnúť spôsoby využitia kognitívnych systémov a pripraviť k danej téme vzdelávacie aktivity a materiály. Riešenie projektu bude trvať tri roky. Výskum bude prebiehať na pôde Centra excelentnosti pre krízové riadenie, ktoré je súčasťou Katedry bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


„Medzi výskumné témy, na ktorých riešení sa obe strany dohodli, patrí napríklad aplikácia kognitívnych analýz v kybernetickom priestore na predvídanie a odhaľovanie reálnych bezpečnostných hrozieb, ako sú občianske nepokoje, manipulácie obyvateľstva a pod. Súčasťou riešiteľských postupov výskumu bude okrem iného aj aplikácia pokročilých štatistických algoritmov, analýza sociálnych sietí, či aplikácia behaviorálnej a obsahovej analýzy s využitím  kognitívnych IBM Watson riešení,“ hovorí vedúci riešiteľ výskumu doc. Karol Fabián z Katedry bezpečnostných štúdií. Do výskumu sa zapojí spolu deväť pracovníkov a doktorandov UMB.


Vďaka grantu spoločnosti IBM získa Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici výkonné nástroje na kognitívnu analýzu rozsiahlych údajových štruktúr obsiahnutých v sociálnych sieťach. Grant IBM tiež univerzite umožní poskytnúť nevyhnutné prostriedky na podporu nadaných študentov a doktorandov, bez ktorých sa taký náročný výskum nezaobíde.

IBM udelila Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici grant na vedu  a výskumIBM udelila Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici grant na vedu  a výskumIBM udelila Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici grant na vedu  a výskumIBM udelila Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici grant na vedu  a výskumIBM udelila Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici grant na vedu  a výskumIBM udelila Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici grant na vedu  a výskumIBM udelila Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici grant na vedu  a výskumIBM udelila Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici grant na vedu  a výskumIBM udelila Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici grant na vedu  a výskumIBM udelila Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici grant na vedu  a výskum