Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Vyšla NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE

Vyšla NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE
Oznamujeme všetkým čitateľom a záujemcom o lingvistiku, literárnu vedu, translatológiu a kulturológiu, že práve vyšlo prvé tohtoročné číslo vedeckého internetového časopisu NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE (1/2015). Viac:
http://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-edicnu-cinnost/nova-filologicka-revue/aktualne-cislo/