Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Univerzitu Mateja Bela navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na SR

V utorok 15. 3. 2016 navštívil Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J. E. Lin Lin. Prednáška na tému „slovensko-čínske vzťahy“ bola organizovaná spolkom Centrum národov Slovensko.

V úvode prednášky J .E. Lin Lin poukázal na ekonomickú stabilitu Číny. Uviedol, že od 70. rokov 20. storočia do roku 2010 Čína zaznamenala obrovský ekonomický nárast, čo ju stavia do pozície druhej najväčšej ekonomiky na svete. Povedal, že ekonomika dosiahla tzv. ,,new normal" (nový štandard), ktorého ukazovatele udávajú štatistiky o hrubom domácom produkte Číny. Ten sa vyšplhal až na 10 triliónov amerických dolárov. Čína však v tomto smerovaní pokračuje aj napriek rôznej kritike a stanovuje si nové a vyššie ciele. Čínsky veľvyslanec priblížil študentom, že rozvoj čínskej ekonomiky a Číny ako takej tiež spočíva v rozvoji železníc, rýchlostných vlakov a v každoročnom vytváraní takmer 10 miliónov pracovných miest pre viac ako 7 miliónov absolventov.

V poslednej časti prednášky sa čínsky veľvyslanec vyjadril k zahranično-politickým vzťahom Číny s krajinami Európy a strednej Ázie. Poukázal na tvz. hodvábnu cestu, ktorá vedie z Číny do Európy cez strednú Áziu. Táto cesta prináša ekonomický prospech pre obe strany, dôkazom čoho je ekonomický obrat medzi Čínou a európskymi krajinami približne 60.2 miliardy eur za rok 2014. Slovenská republika má na ňom približne 6 miliardový podiel. Prednášku študenti aj hostia hodnotili úspešne.

http://bbonline.sk/cinsky-velvyslanec-j-e-lin-lin-navstivi-fakultu-politickych-vied-a-medzinarodnych-vztahov-umb/

http://bystrica.dnes24.sk/navsteva-cinskeho-velvyslanca-na-akademickej-pode-na-umb-hovoril-o-ekonomickych-uspechoch-jeho-krajiny-232161

http://www.24hod.sk/velvyslanec-prednasal-na-umb-o-ekonomickych-uspechoch-ciny-cl424788.html

http://www.teraz.sk/regiony/velvyslanec-prednasal-na-umb-o-ekonom/187081-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/velvyslanec-ciny-umb-banska-bystrica/25933-clanok.html

 

 

 

 

 

Univerzitu Mateja Bela navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na SRUniverzitu Mateja Bela navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na SRUniverzitu Mateja Bela navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na SR