Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky

Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici v stredu 9. novembra 2016 navštívil J. E. Christophe Leonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky. Delegáciu veľvyslanca prijal rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. spolu s prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD., prezidentom SFUI doc. PaedDr. Radovanom Gurom, PhD. a zástupkyňou EFPOLIT Adrianou Janíčkovou.

J. E. Christophe Leonzi bol prijatý aj na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, kde prednášal študentom a študentkám na tému Ako získať späť občanov pre európsky projekt: Prínos Francúzska a Slovenska.

V popoludňajších hodinách sa člen veľvyslaneckej delegácie François-Xavier Montreuil, atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu, stretol so študentmi a pedagógmi UMB.

https://reginastred.rtvs.sk/clanky/u-nas-doma/120358/novy-francuzsky-velvyslanec-v-b-bystrici

 

Návšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republikyNávšteva veľvyslanca Francúzskej republiky