eMERGE Student Forum

Rok 2021 zahájili študenti univerzít združených v konzorciu eMERGE spustením Študentského fóra (eMERGE Student Forum/ESF) – priestoru, v ktorom diskutujú o rôznych spôsoboch a možnostiach ich prispenia do budúcich aktivít a o smerovaní tohto inovatívneho partnerstva v zmysle prístupu "zdola nahor".

Na začiatku januára študenti zorganizovali svoje prvé oficiálne Študentské fórum, ktorého sa zúčastnilo 10 študentských zástupcov z 6 európskych univerzít:

 

Členmi ESF sú študenti, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu na svojich univerzitách v študentských spolkoch, asociáciách a organizáciách. Ich spoločným cieľom bude prichádzať s nápadmi a vytvárať hmatateľné benefity pre študentskú populáciu. Zároveň sa budú snažiť vytvoriť prepojenia medzi rôznymi študentskými komunitami a integrovať študentské organizácie ako partnerov eMERGE s cieľom budovania trvalých vzťahov.

Študenti sa chcú zamerať na dve oblasti: akademickú politiku (tzn. akademickú transparentnosť v bežných mobilitných programoch vrátane dostupnosti kurzov, hodnotiaceho systému, atď.) a kultúrnu výmenu (tzn. spoločenské a kultúrne aktivity, ktoré pomôžu spájať študentov). Ich diskusie sa už niesli v znamení vytvorenia blogu, prezentácie ich kampusov, organizovania koncertov, realizácie festivalov a športových výmen.

Z krátkodobého hľadiska každý z členov konzorcia nominuje dve osoby zo svojej univerzity, aby participovali v novovytvorených podvýboroch zameraných na akademickú a kultúrnu výmenu. Títo zástupcovia budú prezentovať svoje idey pre Akčný plán 2021 pred plenárnou skupinou ESF a riadiacim výborom konzorcia.