Deň otvorených dverí ONLINE

Kliknutím na link sme otvorili dvere na UMB

Vo februári Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici už pravidelne otvára svoje dvere uchádzačom o štúdium z gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska. Tento rok tomu nebolo inak, ale vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa dvere otvorili virtuálne – ONLINE.

V termíne 22. – 23. februára 2021 sa takmer 17 900 študentom prihovorili zástupcovia jednotlivých fakúlt a predstavili im možnosti, aké im univerzita ponúka. V rámci prenosu odpovedali na otázky súvisiace s prijímacími pohovormi, termínom podania a vypĺňaním prihlášok, možnosťami počas štúdia a tiež po jeho ukončení. Prostredníctvom krátkych videí a vstupov sa k uchádzačom prihovorili súčasní študenti, absolventi, doktorandi a pedagógovia z jednotlivých fakúlt či katedier. Krátke video o univerzite priblížilo nielen univerzitu, jej aktivity a podujatia, ale aj mesto, región a možnosti, ktoré ponúka, pretože aj to je súčasť vysokoškolského života. Všetky záznamy z Dňa otvorených dverí ONLINE sú dostupné na webe a sociálnych sieťach, kde si ich študenti môžu kedykoľvek pozrieť.

Čas na podávanie prihlášok sa kráti a rozhodnúť sa, kde stráviť ďalších päť rokov života nie je jednoduché. Veríme, že aj vďaka DOD sa maturanti rozhodnú pre štúdium na univerzite v srdci Slovenska, na univerzite so srdcom – na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Deň otvorených dverí ONLINEDeň otvorených dverí ONLINEDeň otvorených dverí ONLINEDeň otvorených dverí ONLINEDeň otvorených dverí ONLINEDeň otvorených dverí ONLINE