Deň otvorených dverí

Dňa 11. februára 2020 sa v priestoroch šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici stretli študenti stredných škôl a gymnázií. Takmer tisícke študentov sa v tento deň venovali nielen pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, ale aj  študenti a doktorandi, ktorí počas niekoľkých hodín predstavili štúdium na univerzite, fakulte a katedre.

Prioritou bolo usmerniť študentov v správnom výbere študijného programu, podaní prihlášky či objasnení podmienok prijímacích pohovorov. Otázky študentov sa týkali uplatnenia absolventov jednotlivých fakúlt, práce popri štúdiu a štúdiu v zahraničí. Niektorí študenti si priamo na Dni otvorených dverí podali prihlášku a rozhodli sa pre štúdium na UMB.

UMB navštívilo viac ako 50 študentov zo zahraničia, 31 účastníkov zo stredných škôl v Starej Pazove a Báčskom Petrovci, ktorí sa zaujímali o štúdium na Filozofickej fakulte, Fakulte prírodných vied, Pedagogickej fakulte a Ekonomickej fakulte UMB.  Z prostredia Slovákov žijúcich na Ukrajine, predovšetkým z okolia Užhorodu pricestovalo viac ako 20 účastníkov, ktorí sa zaujímali o možnosti štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, ako aj na Ekonomickej fakulte.