Čo po vysokej škole? Ako uspieť na pracovnom pohovore?

Čo po vysokej škole? Ako uspieť na pracovnom pohovore?

Na tieto a ďalšie otázky Vám odpovieme na prednáške organizovanej v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica.


Prednášky sa budú konať v priestoroch jednotlivých fakúlt UMB.


Termíny prednášok:

 • 21.4.2016 pre študentov FF UMB, FPV UMB od 8:00 do 10:00 - AULA
 • 22.4.2016 pre študentov EF UMB od 9:30 do 11:30 - zmena termínu - učebňa 218
 • 25.4.2016 pre študentov FPVaMV UMB od 9:00 do 11:00 - termín ZRUŠENÝ
 • 25.4.2016 pre študentov PrF UMB od 12:00 do 14:00   - termín ZRUŠENÝ
 • 28.4.2016 pre študentov PF UMB od 8:00 do 10:00 - D001

Téma prednášky:

1. Ako si napísať CV a žiadosť o zamestnanie

 • ako napísať štrukturovaný životopisu
 • ako si vytvoriť európsku verziu životopisu
 • obsah žiadosti o zamestnanie

2. Ako naformulovať motivačný list

 • čo má byť obsahom motivačného listu
 • aké sú vhodné formuláre
 • čo do motivačného listu nepísať

3. Ako uspieť na pohovore

 • kontakt a komunikácia so zamestnávateľom
 • príprava na pracovný pohovor
 • prezentácia seba samého na pohovore

4. Aké sú možnosti podpory ÚPSVaR

 • aké máte možnosti, ak sa dostanete na ÚPSVaR
 • aké sú nástroje aktívnych opatrení trhu práce
 • možnosti absolventskej praxe


Záujem o účasť na prednáške potvrďte najneskôr do 20.4.2016 na e-mail: jana.sevcova@umb.sk.

Čo máte napísať do e-mailu? Meno, fakultu, študijný odbor a ročník.

O každej zmene budete informovaní na www.umb.sk, fb a e-mailom. Miesta prednášok budú upresnené po nahlásení počtu študentov.