Prolongácie učiteľských preukazov známkou ITIC 12/2021 „na diaľku“

Učitelia zamestnaní na hlavný pracovný pomer v príslušnom akademickom roku si môžu na univerzitný preukaz ITIC zakúpiť striebornú holografickú známku ITIC 12/2021 s platnosťou do decembra 2021. Získajú tým možnosť uplatňovať si zľavy doma i v zahraničí. Podrobnosti o zľavách sú na www.itic.sk  

 

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu je možnosť získať známku ITIC na diaľku nasledovným postupom:

 1. Vypísať, podpísať a odfotiť / oskenovať Prihlášku za člena - evidenčný list združenia CKM SYTS (dostupné nižšie na stránke).
 2. Uhradiť platbu prevodom a získať potvrdenie z bankingu.
  • IBAN účtu: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
  • variabilný symbol (povinný údaj - ako identifikátor účelu platby): 9771
  • špecifický symbol (povinný údaj - ako identifikátor platiteľa): osobné číslo zamestnanca
  • výška poplatku: 10,-€
 1. Poslať mail na preukazy@umb.sk so žiadosťou o prolongáciu preukazu ITIC.
  Do prílohy pridajte
  • foto alebo sken podpísanej Prihlášky za člena - evidenčný list združenia CKM SYTS,
  • potvrdenie o úhrade.
 1. Kancelária preukazov po zaevidovaní platby na účte UMB predĺži platnosť licencie ITIC v systéme a pošle známku ITIC 12/2021 vnútornou poštou na Vaše pracovisko v rámci UMB.

 

Ak ste mali preukaz ITIC vydaný do 1.1.2014, tak v rámci prolongácie môže byť čipová karta preukazu učiteľa UMB vymenená (s pôvodným licenčným číslom T XXX XXX XXX XXX X, avšak s novým typom čipu a aktuálnou fotografiou).

Známka ITIC 12/2021 bude nalepená na nový preukaz ITIC.

Aktuálnu fotografiu v takom prípade pošlite čím skôr mailom na preukazy@umb.sk. Viac info o požiadavkách na fotografiu je na https://www.umb.sk/preukazy-umb/dolezite-informacie/poziadavky-na-fotografiu-na-preukaz-umb.html

 

Ak nemáte preukaz ITIC a spĺňate podmienky jeho vydania https://itic.sk/o-preukaze-itic/, kontaktujte referát miezd a ľudských zdrojov na Vašej fakulte a požiadajte o vydanie preukazu (prvé vydanie je hradené z UMB).

 

Interné funkcionality preukazu UMB (napr. pre prístupový systém) sa nemenia a nie sú viazané na známku ITIC.