Medzinárodný projekt kreatívneho a edukačného filmu na pôde UMB

V dňoch 8. a 9. februára privítalo Metodické centrum na pôde UMB delegáciu najlepších pedagógov základných škôl zo Srbska a z Macedónska, ktorí prišli na Slovensko prezentovať medzinárodný projekt Kreatívneho a edukačného filmu – KREF. Projekt vznikol pred tromi rokmi spoluprácou Srbska a Macedónska, v oboch krajinách je akreditovaný ministerstvami školstva aj kultúry. Cieľom prezentácie bolo získať aj na Slovensku spolupracujúce školy, ktoré by sa do tohto medzinárodného projektu zapojili a rozšírili tak počet aktívne zúčastňovaných krajín. Jedným z víťazov súťaže kreatívneho a edukačného filmu je aj Základná škola Mladých pokolení z Kovačice, ktorá bola v spolupráci s metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj organizátorom cesty víťazných pedagógov na Slovensko.

Delegácia prezentovala projekt počas prijatia u prorektorky UMB doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD., ale aj na pôde Základnej školy Moskovská 2 v Banskej Bystrici. UMB aj základná škola sú možnými prvými partnermi medzinárodného projektu Kreatívneho a edukačného filmu zo Slovenska.