doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. poskytol rozhovor pani Hoffmannovej o pôvode názvu Veľká Fatra v Rádiu Regina.