Skutoční vládcovia Osmanskej ríše začínali v kuchyni

 

https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/skutocni-vladcovia-osmanskej-rise-zacinali-v-kuchyni

 

 

Mgr. Helena Gahérová, PhD., vyštudovala francúzsky jazyk a literatúru - dejepis na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.