doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. o vianočných dôchodkoch