Škola v prírode so zameraním na zimné športy pre slovenské deti žijúce v zahraničí

Aj tento rok Metodické centrum UMB v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu UMB  v Banskej Bystrici organizovalo pre Slovákov žijúcich v zahraničí „Školu v prírode so zameraním na zimné športy“, tentokrát však v inom prostredí ako obvykle a to v Ľubovnianskych kúpeľoch v hoteli Sorea na východnom Slovensku. Tábor prebiehal v termíne od 16. –  22. 02. 2020. Zúčastnilo sa ho 38 detí a 4 sprevádzajúce osoby z Anglicka, Írska a Francúzska. Školu v prírode sme začali zoznamovacím večerom, kde sme sa všetci predstavili, aby sme sa čo to o sebe dozvedeli. Na druhý deň ráno sme hneď po raňajkách išli s deťmi a so sprevádzajúcimi osobami zapožičať potrebný výstroj aby sme mohli ísť na svah. Tí zdatnejší, ktorí už vedeli lyžovať išli hneď lyžovať a začiatočníci sa začali učiť základy lyžovania. V učení a zdokonaľovaní lyžovania sme pokračovali aj nasledujúci deň. Tretí deň sme  v dopoludňajších hodinách lyžovali a popoludní sme boli na výlete v Starej Ľubovni. Navštívili sme Ľubovniansky hrad, kde nám bol k dispozícii aj sprievodca, ktorý deťom porozprával o minulosti na hrade. Pri odchode z hradu bolo vidieť na deťoch ale aj dospelých, že prehliadka hradu sa im páčila a na pamiatku si kúpili suveníry. Cestou sme sa ešte zastavili v nákupnom centre, odkiaľ si deti odniesli ďalšie darčeky. Nasledujúce dni sme pokračovali s lyžiarskym výcvikom na svahu, pričom sa už aj väčšina začiatočníkov dostala na vlek. Vo večerných hodinách bol pre deti pripravený program pozostávajúci z rôznych aktivít, ako napr. bazén, boccia, ringo krúžky a tiež stolný tenis. Okrem týchto aktivít deti dostali aj tzv. športový zápisník, ktorý spoločne v skupinách vypisovali. Tento zápisník slúžil na to, aby sa deti zdokonaľovali v slovenskom jazyku a zároveň im ostal ako pamiatka na túto školu v prírode. Posledný deň kurzu keď sme po dopoludňajšom lyžovaní vrátili výstroj a popoludní sme išli na vychádzku po okolí. V rámci vychádzky keďže v ten deň napadol čerstvý sneh sa deti guľovali a zároveň mali postaviť snehuliakov. Večer nám deti po jednotlivých štátoch predstavili svoju krajinu pekným programom a nasledovala rozlúčková diskotéka.

Ďalšie ráno po raňajkách deti odchádzali a pri lúčení bolo vidieť na tvárach slzičky a smútok, čo svedčí o tom, že sa im páčilo a určite budú radi, ak sa budú môcť ešte niekedy vrátiť.

 

Odborný garant: doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.