Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Ukončenie prvej fázy projektu JaSom podujatia v Srbsku 2020

  V dňoch 18. - 23. októbra 2020 boli v Srbsku realizované dve aktivity, ktorých garantom je Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí  a Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty v rámci projektu Erasmus+ "Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie". Aktivitami v Srbsku sme úspešne ukončili prvú fázu projektu, ktorý nazývame aj JaSom.

   

  Školiace podujatie v dňoch 19. - 21. októbra bolo realizované na pôde Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Program zameraný na špecifiká regionálnych nárečí Slovákov v Srbsku a teóriu dialektológie viedla vedúca katedry doc. Jasna Uhláriková s odborným prispením profesorky Anny Makišovej. Účastníčkami za UMB bola garantka témy dialektológie Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová a koordinátorka projektu JaSom PhDr. Zuzana Drugová, obe z Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zahraničným účastníkom bola aj riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach v Chorvátsku, Dr. Sandra Kralj Vukšić. Aktívnymi účastníkmi projektu sa stali aj študenti Oddelenia slovakistiky, ktorí absolvovali kurz fonetickej transkripcie, absolvovali prednášku o metodológii terénneho výskumu a zúčastnili sa aj na výskume v multietnickej obci Biele Blato, kde významnú časť obyvateľstva tvorí práve slovenská minorita. Priami účastníci projektu rovnako informovali o cieľoch projektu a absolvovali diskusiu so zástupcami slovenského školstva v Srbsku na pôde základnej školy v Báčskom Petrovci.

   

  Nadnárodné stretnutie prebiehalo v rovnakom prostredí Oddelenia slovakistiky následne v dňoch 22. - 23. októbra. Účastníkov z partnerských krajín doplnil za slovenskú menšinu v Rumunsku Mgr. Alex Mlinarčík, ktorý sa však vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu zúčastňoval pracovných stretnutí online. Nadnárodné stretnutie v tvorivej a zároveň priateľskej atmosfére sumarizovalo doterajšie výsledky projektu s dôrazom na problematiku etnických minorít, bilingvizmu, akulturácie aj enkulturácie a ďalších súvisiacich tém. Teoretické zistenia z uvedených oblastí sme aplikovali pre konkrétne potreby projektu JaSom. Zároveň sa odborníci zo všetkých partnerských krajín projektu dohodli na ďalšom postupe s cieľom čím kvalitnejšieho naplnenia konečných cieľov projektu. 

   

  Konečným cieľom projektu je v spolupráci s odborníkmi z prostredia UMB - aj v aktívnej spolupráci s pedagógmi v krajanských prostrediach - vytvoriť didaktický materiál v online forme, ktorý bude vďaka obsažnej  databáze didaktických materiálov a inšpirácií využiteľný pre široký okruh pedagógov a vedúcich rôznych krúžkov v slovenských školách a kultúrnych inštitúciách pracujúcich v zahraničí. Variabilita pripravovaného materiálu umožní konečným prijímateľom, aby mohli nájsť a následne v praxi využiť také materiály, ktoré adresne pomôžu práve špecifickým potrebám jednotlivých krajanských prostredí. Práve aplikovateľnosť a adresnosť didaktických materiálov je dôležitým kritériom pre výsledok projektu JaSom.