Autorská výstava a odborná rozprava

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí dňa 9.3.2016 prezentovalo na Katedre etnológie a muzeológie Univerzity Komenského v Bratislave autorskú výstavu PhDr. Zuzany Drugovej: Kovačica – mekka svetovej insity.

Aj keď výstava bola pôvodne určená predovšetkým študentom katedry, vernisáže spojenej s odbornou rozpravou sa zúčastnili aj viacerí členovia odbornej etnologickej obce. Autorkou myšlienky pre organizáciu výstavy bola prof. PhDr. Marta Botíková, CsC. Z Katedry etnológie a muzeológie, vernisáže sa zúčastnil vedúci katedry prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., ako aj ďalší členovia katedry. Z pozvaných hostí boli prítomní etnológ profesor Ján Botík, ktorý sa problematike dolnozemských Slovákov venuje už mnoho rokov, profesor Ľudovít Molnár, predseda slovenskej Komisie UNESCO, Milinka Sklabinská z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – práve úrad podporil vytvorenie výstavy. Z Kovačice v Srbsku pricestoval Pavel Baláž, podpredseda Matice slovenskej v Srbsku pre Banát. Výstavu si prišli pozrieť aj viacerí rodáci z dolnej zeme. Prezentácia výstavy zároveň vytvorila priestor pre prezentáciu stále sa rozširujúcej činnosti Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí – a to na pôde akademickej obce Univerzity Komenského.