Mgr. Tomáš Gemza

Mgr. Tomáš Gemza

Športu sa venuje od malička. Najskôr to bol futbal, neskôr bežecké lyžovanie, pri ktorom aj po skončení pretekárskej kariéry ostal ako tréner. Trénuje deti už 8 rokov v športových triedach na základnej škole, so zameraním beh na lyžiach. Práca s deťmi ho zaujala natoľko, že si chcel svoje trénerské vedomosti zvyšovať a skvalitňovať, preto sa rozhodol pre štúdium na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej Bystrici. Okrem vysokoškolského štúdia sa zúčastňoval aj rôznych športových vzdelávacích kurzov so zameraním na šport pre deti. Aktívne sa venuje atletike 5 rokov.

Popri vysokoškolskom štúdiu od roku 2013 pôsobí  ako animátor a pedagogický dozor  v školách v prírode organizovaných MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, konkrétne sa zúčastňuje Ozdravného tábora pre deti z Ukrajiny. V lete roku 2016 sa v rovnakej pracovnej pozícii zúčastnil aj Letného tábora pre deti z Maďarska.

Momentálne je absolvent KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici a od 1.9. 2016 pracuje ako učiteľ a tréner na základnej škole.