Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD.

Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici všetky odbory okrem herectva. Po štúdiu odcestovala na rok do Ameriky, kde v meste Lake George pracovala ako asistentka v divadle "Lake George Dinner Theatre" a učila na Univerzite "Adirondack Community College" v Queensbury.

Keď sa vrátila na rodnú hrudu, začala vyučovať a pracovať ako prodekanka na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Zároveň pracovala na svojom doktoráte v Ústave divadla a filmu a na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa venovala detskému divadlu, skúmala ho a objavovala, čo nové vie priniesť. V tejto činnosti pokračovala aj ako porotkyňa na rôznych divadelných prehliadkach.

Od septembra 2015 vystriedala zamestnanie a začala učiť na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, v ZUŠ Hriňovej a pracuje aj ako asistentka riaditeľky v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine.

V roku 2016 pôsobila ako odborná garantka pre divadelné dielne počas Letnej školy bábkového divadla pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizovanej MC UMB. Dôvodom pre oslovenie do tejto úlohy bola skutočnosť, že od roku 2010 odborne zastrešuje a každoročne sa so svojím tímom aj zúčastňuje seminára Píšeš? Píšem!

„Píšeš? Píšem!“ je názov seminára (workshopu) alebo tvorivej dielne dramatického písania pre dolnozemských autorov organizovaný a podporený ochotníckym divadlom Janka Čemana v Pivnici vo Vojvodine, Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom sade a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí  v Slovenskej republike. Projekt sa začal črtať (zatiaľ len v predstavách) po premiére hry Katky Hitzingerovej „Chodíte sem často?“ v réžii Ľuboslava Majeru v apríli 2010...  Dolnozemskí Slováci vám dajú i to posledné a pre život ako taký sa neváhajú pobiť či opiť. Opíjajú sa túžbami a snami posunúť sa v tvorbe... Aj preto sa im Katka venuje s radosťou...

Venuje sa písaniu dramatických textov, dramaturgii a réžii. A má rada motýle :)