doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. o potvrdení Bidenovho víťazstva zborom voliteľov