doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. k nominácii Lloyda Austina na post ministra obrany USA