doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.docent

Telefón 048/446 1226E-mailpeter.cajka@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie