Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

Ing. Katarína Zimermanová, PhD.odborný asistent s PhD., referentka

Telefón 052/426 2327E-mailkatarina.zimermanova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzita tretieho veku
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Inštitút manažérskych systémov EF - odborný asistent s PhD.