doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.docent, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Telefón 048/446 1126   +421905882305E-mailkatarina.chovancova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
Ďalšie pracoviskáFilozofická fakulta / Katedra romanistiky - docent