doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD.

doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD.

doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 2520E-mailanna.zelenkova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF