Mgr. Andrea Močáryová

Mgr. Andrea Močáryová

Mgr. Andrea Močáryováreferentka oddelenia účtovníctva

Telefón 048/446 1160E-mailandrea.mocaryova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor