Eva Žalmanová

Eva Žalmanováštudijná referentka

Telefón 048/446 1225E-maileva.zalmanova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Študijné oddelenie