Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Smernica č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici