Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Spolupracovníčka MC UMB ocenená

Spolupracovníčka Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Katarína MOSNÁKOVÁ BAGĽAŠOVÁ patrí v krajanskom prostredí napriek svojmu mladému veku medzi významné osobnosti. Svedčí o tom aj cena časopisu Nový život za rok 2019, ktorá jej bola udelená v Báčskom Petrovci minulý týždeň.

Katarína MOSNÁKOVÁ BAGĽAŠOVÁ absolvovala slovenský jazyk a literatúru na Oddelení slovakistiky FF Univerzity v Novom Sade. Pracovala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade, aj vo funkcii poverenej riaditeľky. V súčasnosti spolupracuje s Metodickým centrom pre zahraničných Slovákov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, je zástupkyňou šéfredaktora Svetového kalendára zahraničných Slovákov - a vďaka svojim aktivitám je aj osobnosťou známou v krajanskom prostredí na celom svete.

Je však aj úspešnou literátkou. Básne uverejňovala v mesačníku pre literatúru a kultúru Nový život v Srbsku, v Literárnom týždenníku a časopise pre mladú literatúru a umenie Dotyky. Vyšla jej zbierka básní Škvrny (2018). Zostavila výber a preložila básne Jána Tazberíka do srbčiny Donja tačka svetlosti (2018). Píše aj prózu pre deti, publikovala v antológii Jednozubý úsmev (2014), vydala knižky Detstvo našich predkov - z detského folklóru Slovákov v Jánošíku (2016), Enike benike krikel bé (2017), Každý deň sa niečo nové naučím (2018), Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom (2018).

Je členkou Spolku spisovateľov Vojvodiny v Srbsku a Spolku slovenských spisovateľov na Slovensku. Získala viacero ocenení, napr. druhú cenu na literárnom súbehu Nového života, prvú na Európskom facebookovom básnickom festivale v Novom Sade a Cenu Simu Cućića za najlepšiu knihu v oblasti vedy o literatúre pre deti v Srbsku (2018).

V stredu 21. októbra 2020 jej bola v Báčskom Petrovci udelená ako jedinej ocenenej Cena časopisu Nový život za rok 2019 - a to za poéziu "Cyklus 1999", v ktorej emotívne reaguje na vojnový stav v Srbsku v roku 1999.

Našej spolupracovníčke k udeleniu ceny blahoželáme a tešíme sa na intenzívnu spoluprácu.

 

 

Spolupracovníčka MC UMB ocenenáSpolupracovníčka MC UMB ocenenáSpolupracovníčka MC UMB ocenenáSpolupracovníčka MC UMB ocenenáSpolupracovníčka MC UMB ocenenáSpolupracovníčka MC UMB ocenenáSpolupracovníčka MC UMB ocenená