Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Konferencia Čo znamená byť angažovanou univerzitou prekročila európske hranice


Otázka Čo znamená byť angažovanou univerzitou rezonovala v prednáškach, prezentáciách a workshopoch počas trojdňovej virtuálnej konferencie, ktorá sa konala od 13. do 15. júla 2020 a jej hlavným organizátorom bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Počas tretej európskej konferencie o service learningu sa mohli účastníci a účastníčky aktívne zúčastniť panelovej diskusie, 3 hlavných prednášok, 31 prezentácií a 10 workshopov vedených poprednými odborníkmi a odborníčkami v oblasti service learningu a rozvoja tretieho poslania univerzít z Európy, Latinskej Ameriky, Spojených štátov amerických a Afriky. Konferencia svojimi viac ako 230 účastníkmi a účastníčkami z celého sveta prekročila európsky rozmer. Bola zdrojom výmeny poznania z oblasti praxe aj výskumu service learningu, priestorom pre vzájomné zdieľanie skúseností a kontaktov a budovania sietí v tejto oblasti.


„Pre mňa najsilnejším momentom konferencie boli výmeny skúseností medzi ľuďmi z rôznych krajín o tom ako service learning implementujú na vysokých školách a ako rozvíjajú túto stratégiu a reagujú na potreby komunít aj v čase pandémie COVID-19. Na otázku: Čo znamená byť angažovanou univerzitou neexistuje univerzálna odpoveď. Implementácia stratégií, ktoré napĺňajú tretie poslanie univerzít, je silno determinovaná ich kontextom. Byť angažovanou univerzitou však neznamená mať túto charakteristiku zahrnutú v svojom poslaní, ale realizovať konkrétne kroky k jej naplneniu v každodennej praxi a nastavovaní svojich procesov výučby, výskumu a pôsobenia v prospech riešenia problémov komunít a rozvoja občianskej spoločnosti." Alžbeta Brozmanová Gregorová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Nahrávky hlavných prednášok, videoprezentácie a materiály z jednotlivých sekcií sú prístupné na stránke www.slihe.eu. Veríme, že sa stanú edukačným materiálom a zdrojom inšpirácií pre rozvoj service learningu a témy angažovaných univerzít.


Konferencia bola súčasťou projektu Erasmus+ „Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní – podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov". Projekt je realizovaný niekoľkými partnerskými organizáciami, medzi ktoré patrí: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko), Univerzita Babesa-Bolyaia (Rumunsko), Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika), Univerzita v Rijeke, Filozofická fakulta v Rijeke (Chorvátsko), Univerzita pre ďalšie vzdelávanie v Kremse (Rakúsko), Katolícka univerzita Eichstatt-Ingolstadt (Nemecko). Hlavnými partnermi projektu boli Európska asociácia pre service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní, Latinsko-americké centrum pre service learning a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Konferenciu facilitovalo PDCS.

 

Konferencia Čo znamená byť angažovanou univerzitou prekročila európske hraniceKonferencia Čo znamená byť angažovanou univerzitou prekročila európske hraniceKonferencia Čo znamená byť angažovanou univerzitou prekročila európske hraniceKonferencia Čo znamená byť angažovanou univerzitou prekročila európske hraniceKonferencia Čo znamená byť angažovanou univerzitou prekročila európske hraniceKonferencia Čo znamená byť angažovanou univerzitou prekročila európske hraniceKonferencia Čo znamená byť angažovanou univerzitou prekročila európske hraniceKonferencia Čo znamená byť angažovanou univerzitou prekročila európske hranice