Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Docent Radovan Gura sa stal Rytierom Rádu akademických paliem

Dňa 9. júla  2020  sa vo francúzskej rezidencii konal slávnostný ceremoniál, kedy si doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. prevzal z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky štátne vyznamenanie. Docent Radovan Gura z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stal Rytierom Rádu akademických paliem.

Francúzske štátne vyznamenanie mu bolo udelené za zásluhy v oblasti rozvoja vedeckej a univerzitnej spolupráce medzi oboma krajinami, na ktorej sa podieľa nielen z pozície vedecko-pedagogického pracovníka, ale taktiež z pozície riaditeľa Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI).

Slávnostná ceremónia sa konala za účasti rodinných príslušníkov, priateľov a kolegov docenta Guru, ako aj zástupcov vedenia UMB.

V mene Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zablahoželal rektor doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. pánovi  doc. PaedDr. Radovanovi Gurovi, PhD. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB  k udeleniu tak významného ocenenia a poďakoval mu za šírenie pozitívneho povedomia o univerzite, za zásluhy a aktivity, ktoré zo svojej pozície vykonáva. 

 

Príhovor pána veľvyslanca Francúzskej republiky J. E. Christophe LéonziPríhovor pána veľvyslanca Francúzskej republiky J. E. Christophe LéonziUdelenie štátneho vyznamenaniaUdelenie štátneho vyznamenaniaDocent Radovan Gura sa stal Rytierom Rádu akademických paliemDocent Radovan Gura sa stal Rytierom Rádu akademických paliemSlávnostná ceremónia v kruhu kolegovSlávnostná ceremónia v kruhu kolegovSlávnostný ceremoniál vo francúzskej rezidenciiSlávnostný ceremoniál vo francúzskej rezidenciiGratulácia od rektora UMBGratulácia od rektora UMBrektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

zdroj infromácií a fotografií: https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/

zdroj fotografií: UMB