https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

UMB na veľtrhu cestovného ruchu v Novom Sade

V dňoch 03. až 05. októbra 2019 sa v meste Novi Sad v Srbsku konal 52. veľtrh cestovného ruchu s názvom Lorist. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici mala na veľtrhu svoje zastúpenie.  Katedra cestovného ruchu EF UMB  propagovala nielen štúdium cestovného ruchu, ale aj štúdium ďalších študijných programov na všetkých šiestich fakultách našej univerzity.

Cieľom účasti UMB na odbornom veľtrhu bolo prestaviť našu univerzitu ako inštitúciu, ktorá vzdeláva už dlhé roky odborníkov v oblasti cestovného ruchu, marketingu, prekladateľstva a iných oblastiach t. j. odborníkov, ktorí sú po ukončení štúdia uplatniteľní na trhu práce nielen doma, ale aj v zahraničí. Záujemcami o štúdium boli predovšetkým Slováci žijúci v Srbsku, pre ktorých štúdium na Slovensku znamená  príležitosť vrátiť sa do svojej vlasti a študovať v rodnom jazyku bezplatne.

Osobitne prínosné pre univerzitu je získanie nových kontaktov. Na veľtrhu prezentovali svoje produkty nielen podniky, ponúkajúce služby v cestovnom ruchu, ale tiež zástupcovia niekoľkých vzdelávacích inštitúcií. Záujem o spoluprácu s univerzitou zároveň prejavila Asociácia vzdelávania a regionálneho rozvoja v meste Padina, ktoré je jedným z centier Slovákov žijúcich v Srbsku. O možnostiach štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dozvedeli aj poslucháči Rádia Novi Sad v relácii In Teen a dokonca aj verejnosť sledujúca sociálnu sieť Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku.  Informácie o účasti univerzity na veľtrhu svojim čitateľom zároveň sprostredkoval týždenník Hlas ľudu, ktorý prispieva ku kultúrnemu, vzdelávaciemu, vedeckému a inému duchovnému rozvoju Slovákov v Srbsku a k zachovaniu ich národnej identity.

 

 

https://hl.rs/na-veltrhu-lorist-v-novom-sade-dnes-otvorili-veltrh-turistiky-a-veltrh-sportu/

https://www.facebook.com/SlovakEmbassySerbia/photos/pcb.3274883049203329/3274829312542036/?type=3&theater

 

UMB na veľtrhu cestovného ruchu v Novom SadeUMB na veľtrhu cestovného ruchu v Novom SadeUMB na veľtrhu cestovného ruchu v Novom SadeUMB na veľtrhu cestovného ruchu v Novom SadeUMB na veľtrhu cestovného ruchu v Novom SadeUMB na veľtrhu cestovného ruchu v Novom Sade