Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Pracovné stretnutie s prof. dr hab. Barbarou Czopek-Kopciuch

V pondelok 24. júna 2019 prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. privítal na pôde univerzity prof. dr hab. Barbaru Czopek-Kopciuch z Inštitútu poľského jazyka Poľskej akadémie vied v Krakove.

Predmetom rokovania bola spolupráca UMB na organizácii podujatia: XXVII Międzynarodowy Kongres Onomastyczny ICOS 2020, ktoré sa uskutoční v Krakove v dňoch 23. 8. – 28. 8. 2020.

Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Filozofickej fakulty UMB z Katedry slovenského jazyka a komunikácie: Mgr. Lujza Urbancová, PhD., prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou a prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., ktorý sa významnou mierou podieľa na príprave kongresu.

Pracovné stretnutie s prof. dr hab. Barbarou Czopek-KopciuchPracovné stretnutie s prof. dr hab. Barbarou Czopek-KopciuchPracovné stretnutie s prof. dr hab. Barbarou Czopek-KopciuchPracovné stretnutie s prof. dr hab. Barbarou Czopek-KopciuchPracovné stretnutie s prof. dr hab. Barbarou Czopek-KopciuchPracovné stretnutie s prof. dr hab. Barbarou Czopek-Kopciuch