Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Právnici UMB na konferencii v Salzburgu

Summer school of European private law

Sedemnásty ročník letnej školy súkromného práva (Summer school of European private law in Salzburg) sa konal tak ako každý rok v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Paris Lodron v Salzburgu v júli 2016. Na letnej škole sa zúčastnilo viac ako 150 študentov a profesorov z viac ako 40 krajín sveta, a to nie len z krajín starého kontinentu, ale aj z Južnej Afriky, Kanady, Austrálie, USA, Porto Rica, Argentíny a Brazílii. Už po tretí krát zastupovala na tomto prestížnom svetovom podujatí Slovenskú republiku Univerzita Mateja Bela a jej Právnická fakulta prostredníctvom prodekana Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., ktorý sa tak ako každý rok sa podieľal na všetkých workshopoch. Náš pedagóg vystúpil so samostatnou 2 hodiny trvajúcou prednáškou na tému Slovak and Czech private law system a participoval aj spoločnej prednáškovej činnosti v rámci tzv. round table pod názvom „How to make a new civil code".

Cieľom letnej školy bolo čo najbližšie oboznámiť participantov s právnymi systémami a občianskymi zákonníkmi jednotlivých zúčastnených krajín, pričom praktický pohľad na riešenie konkrétnych právnych otázok zúčastnení mali možnosť získať na workshopoch a paneloch, na ktorých vyučujúci z rôznych krajín diskutovali a rozoberali aktuálne problémy v oblasti súkromného práva, ale aj celosvetové otázky akou je napríklad aj vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie - Brexit. V rámci celej letnej školy študenti mali možnosť sa interaktívne zapájať, klásť otázky, vyjadrovať svoje názory a približovať riešenia jednotlivých prípadov podľa právnych systémov ich krajín.

Letná škola v Salzburgu pripravila pre zúčastnených viac ako 30 prednášok, workshopov, panelov a diskusií týkajúcich sa problematiky súkromného práva. Organizátori mysleli aj na tzv. leisure activities, a tak pripravili pre študentov zaujímavé voľnočasové aktivity a rôzne podujatia, pričom najväčší úspech získal výlet do rakúskej kultúrno-prírodnej oblasti Salzkammengut. Slovensko malo tento rok na tomto podujatí zástupcu aj z radov študentov, ktorých reprezentovala štduentka PrF UMB Bc. Kateryna Velychko.

Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu a prístup domácich a zahraničných vyučujúcich letná škola prebiehala v profesionálnom, ale zároveň priateľskom prostredí. Okrem vedomostí letná škola súkromného práva v Salzburgu poskytla aj možnosť získania dôležitých kontaktov po celom svete a práve preto je možné ju každému záujemcovi vrelo odporúčať.

Právnici UMB na konferencii v SalzburguPrávnici UMB na konferencii v SalzburguPrávnici UMB na konferencii v SalzburguPrávnici UMB na konferencii v SalzburguPrávnici UMB na konferencii v SalzburguPrávnici UMB na konferencii v Salzburgu