https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Delegácia UMB v Petrohrade

Delegácia UMB vedená rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. uskutočnila zahraničnú pracovnú cestu do Petrohradu. Jej cieľom bolo podpísať zmluvy o spolupráci s vedeniami univerzít, vymeniť si skúsenosti v oblasti mobilít študentov a pedagógov, ako aj spolupráce v publikačnej a projektovej činnosti.

Rokovania sa viedli na najvyššej akademickej úrovni na pôde Štátnej ekonomickej univerzity v Petrohrade, Petrohradskej štátnej univerzity a Severozápadného inštitútu manažmentu Ruskej akadémie národného hospodárstva a štátnej služby prezidenta Ruskej federácie.

Delegácia absolvovala prijatie u generálneho konzula Slovenskej republiky v Petrohrade a prijala ním ponúknutý program, v rámci ktorého bol rektor našej univerzity priamym aktérom slávnostnej poludňajšej streľby na Naryškinovej bašte Petropavlovskej pevnosti.

Delegácia UMB v PetrohradeDelegácia UMB v PetrohradeDelegácia UMB v PetrohradeDelegácia UMB v PetrohradeDelegácia UMB v PetrohradeDelegácia UMB v PetrohradeDelegácia UMB v PetrohradeDelegácia UMB v PetrohradeDelegácia UMB v PetrohradeDelegácia UMB v PetrohradeDelegácia UMB v Petrohrade