https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Vyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiády

Na Fakulte prírodných vied UMB sa 22. 6. 2016 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie krajských kôl všetkých kategórií Fyzikálnej olympiády.


Účastníkov privítala dekanka FPV doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
V krátkom príhovore ich pozdravila aj vedúca odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici, Mgr. Ingrid Haringová. Okrem diplomov pre víťazov boli tiež slávnostne odovzdané ďakovné listy učiteľkám a učiteľom, ktorí významne prispeli k fungovaniu Fyzikálnej olympiády. Podujatie organizačne zabezpečila Krajská komisia Fyzikálnej olympiády po vedením doc. Borisa Tomášika v spolupráci s Centrom voľného času Junior, s prispením Mgr. Jozefa Gašparca a riaditeľky Mgr. Kataríny Bursovej.

Väčšina víťazov v stredoskolškých kategóriách boli žiaci z Gymnázia J. G. Tajovského z Banskej Bystrice. Andrej Kancka (3. miesto, kategoria B – tretiaci) bol z Gymnázia B. S. Timravy z Lučenca. Najvyššiu kategóriu vyhral tretiak Jozef Lipták z Gymnázia J. G. Tajovského.

Vyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiádyVyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiádyVyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiádyVyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiádyVyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiádyVyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiádyVyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiádyVyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiádyVyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiádyVyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiádyVyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiády