Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"

V stredu 21. októbra 2015 sme v priestoroch banskobystrickej historickej radnice uviedli do života cyklus podujatí „Univerzita mestu, mesto univerzite". Verejnosti sme sprístupnili výber absolventských prác študentov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB. Zároveň sa predstavili umelecké súbory Mladosť, umelecké a pedagogické osobnosti a absolventi Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB.

Ďalšie podujatie z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite", hudobno-inšpiratívny podvečer spojený s výstavou z výberu autorskej tvorby doktorandov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v odbore didaktika výtvarného umenia, sa uskutoční 18. novembra 2015 o 17.00 opäť v historickej radnici mesta Banská Bystrica.

 

Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"Záznam prvého podujatia z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite"

Záznam podujatia „Univerzita mestu, mesto univerzite".

 

Reportáž o podujatí v TV Hronka